Dla kogo projekt ogrodu ?

Posiadasz przydomowy ogród, działkę, większy teren i chciałbyś go zagospodarować? Nie masz ochoty lub czasu by zadbać o otoczenie wokół siebie? Dobrze trafiłeś. ProCentrum pomoże Ci w realizacji inwestycji. Zaprojektuję, wycenię i zrealizuję ogród Twoich marzeń.

Od czego zacząć ?

Napisz, zadzwoń lub umów się na spotkanie. Wspólnie wykreujemy nowy obraz Twojego ogrodu.

Oferta - konsultacje, projektowanie i zakładanie ogrodów

projekty ogrodów, Olsztyn

 

 

Projektowanie i zakładanie ogrodów:

Projektowanie ogrodów przydomowych, zimowych, ogrodów na dachach. Projekty terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej: parki, zieleńce, bulwary, promenady, zieleń izolacyjna

OFERTA:
  • prowadzenie szkoleń z profesjonalnej pielęgnacji terenów zieleni/doświadczenie ze współpracy z CE w Kętrzynie, Biskupcu
  • kosztorysy ofertowe do zamówień publicznych
  • projekty ogrodów przydomowych, zimowych, ogrodów na dachach
  • projekty terenów sportowych, skate-parków, pól golfowych
  • projekty terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej: parki, zieleńce, bulwary, promenady, zieleń izolacyjna
  • projekty terenów zieleni miejskiej o ograniczonej dostępności: ogrody dydaktyczne, botaniczne, wystawowe, etnograficzne, cmentarze
  • projekty terenów zieleni towarzyszącej: zieleń osiedlowa, place gier i zabaw, projekty placów zabaw, zgodne z wytycznymi programu Radosna Szkoła,  zieleń przy przedszkolach, szkołach, obiektach służby zdrowia, obiektach sakralnych, kulturalno-społecznych, budynkach biurowych, hotelach
  • projekty zagospodarowania terenów produkcyjnych
  • projekty zagospodarowania terenów agroturystycznych
  • nadzór i realizacja inwestycji
  • cięcie i kształtowanie form roślinnych zgodnie z życzeniem i fantazją klienta
  • zakładanie ogrodów,urządzanie ogrodów, terenów zielonych, usługi ogrodnicze/współpraca z rodzinną firmą wykonawczą
  • pielęgnacja zieleni/współpraca z rodzinną firmą wykonawczą
  • automatyczne i komputerowe systemy nawadniające, projekty nawodnienia
  • nawierzchnie w ogrodzie, projekty nawierzchni
  • oświetlenie w ogrodzie, projekty oświetlenia
  • kamień w ogrodzie, drewno w ogrodzie,

      Gwarantuję rozsądne ceny oraz szybkie i solidne opracowanie projektów.

      OFERTA PROJEKTOWA:
  • inwentaryzacja dendrologiczna, waloryzacja terenu
  • gospodarka zielenią
  • koncepcja zagospodarowania terenu, wariantowe rozwiązania
  • projekt wykonawczy - projekt szaty roślinnej wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi poszczególnych gatunków roślin
  • projekt ciągów komunikacyjnych, nawierzchni, małej architektury, zbiorników wodnych/ współpraca z budowlańcem  o uprawnieniach budowlanych wykonawczych:  kierownik budowy – w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
  • projekt nawodnienia
  • projekt zacienienia ogrodu
  • projekt oświetlenia
  • wizualizacje wybranych fragmentów projektu lub jego całości
  • kosztorys wykonawczy ogrodu/ współpraca z firmą wykonawczą

 

Konsultacje i doradztwo:

 

  • fachowe doradztwo i porady projektowe w zakresie doboru szaty roślinnej
  • konsultacje w zakresie projektowania i przebudowy ogrodów
  • doradztwo w zakresie pielęgnacji roślin np. przycinanie, nawożenie, ocena stanu rośliny, choroby i szkodniki
  • pomoc przy zakupie roślin, oferujemy: sprawdzone źródła, niskie ceny, dostępność niespotykanych gatunków

 

Ekspertyzy krajobrazowe:

 

  • ocena wartości krajobrazu
  • opinie o stanie zdrowotnym drzew
  • programy funkcjonalno - użytkowe w zakresie zieleni

Etapy opracowania oceny eksperckiej:

  • Przeprowadzenie analiz i ocena
  • Opracowanie raportu
Raport będący wynikiem analizy zawiera wnioski dotyczące:

  • rodzaju błędów, jakie pojawią się i ich wpływ na realizację założonych celów
  • zastosowanych rozwiązań, które zasługują na uznanie i dorównują standardom i wymogom
  • wskazanie materiałów spełniających wymagania dostępności np. dla osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa użytkowników

Koszt analizy i opracowania oceny eksperckiej ustalany jest indywidualnie.

 

Szkolenia, kursy, warsztaty:

 

  • prowadzenie szkoleń, zajęć praktycznych oraz teoretycznych z zakresu obsługi terenów zieleni (projektowania, zakładania i pielęgnacji).
  • organizacja kursów projektowania ogrodów

Kurs otwiera możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu projektowania zieleni. Zaletą kursu jest sprawdzenie wiedzy w praktyce, poznanie technik zakładania ogrodów, trawników, układania nawierzchni itp.

Główna tematyka kursu:

  • funkcje zieleni, ogrodów,
  • projektowanie
  • dobór materiału roślinnego,
  • elementy ogrodów
  • zakładanie ogrodów,
  • pielęgnacja ogrodów,
  • charakterystyka klientów i sztuka komunikacji,

Kurs jest połączeniem wykładów ilustrowanych zdjęciami, ćwiczeń i korekt projektów