Dla kogo projekt ogrodu ?

Posiadasz przydomowy ogród, działkę, większy teren i chciałbyś go zagospodarować? Nie masz ochoty lub czasu by zadbać o otoczenie wokół siebie? Dobrze trafiłeś. ProCentrum pomoże Ci w realizacji inwestycji. Zaprojektuję, wycenię i zrealizuję ogród Twoich marzeń.

Od czego zacząć ?

Napisz, zadzwoń lub umów się na spotkanie. Wspólnie wykreujemy nowy obraz Twojego ogrodu.

Usługi glebogryzarką

Proponujemy usługi glebogryzarką separacyjną.
Maszyna przeznaczona do przygotowania podłoża pod uprawę oraz pod zakładanie trawników w wysokiej kulturze estetycznej.
Noże glebogryzarki pracując przeciwbieżnie do kierunku jazdy, podczas jednego przejazdu zrywają nawierzchnię, rozdrabniają i przerzucają glebę w kierunku sekcji przesiewającej, pełniącej funkcję sita. W trakcie przesiewania oddzielane są elementy o dużej frakcji: kamienie czy korzenie, które po odseparowaniu są zakopywane pod warstwą rozdrobnionej i spulchnionej ziemi. Efekt końcowy pracy zapewnia wyrównanie i zagęszczenie za pomocą tylnego walca.
Głębokość robocza do 15 cm.
Ceny ustalane indywidualnie w zależności od aerału i ilości kamieni w glebie.

Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni, Olsztyn

Inwentaryzacje dendrologiczne (zieleni) terenów przeznaczonych pod inwestycje oraz dla osób prywatnych.

Na inwentaryzację składają się pomiary w terenie, tabelaryczne zestawienia danych, opracowanie mapy oraz dokumentacja fotograficzna. Wykonujemy również projekty nasadzeń rekompensacyjnych.

-projekty inwentaryzacji zieleni/dendrologicznych  
-projekty gospodarki zielenią

Inwentaryzacja zieleni składa się z kilku etapów:
 

  • pomiary w terenie – służą do oznaczenia gatunków oraz ich lokalizacji. Wyznaczone zostają również pomiery dendrometrczne (obwód pnia i pierśnica drzewa [cm], szerokość korony drzew [m], wysokość drzew [m], powierzchnia zajmowana przez krzewy [m2] oraz ich wysokość [m].

Podczas pomiarów obserwowany i analizowany jest także stan sanitarny drzew. Zwraca się uwagę na odbarwienia, uidział martwych gałęzi, oznaki chorób lub żerowania szkodników itp. Pomiary wykonywane są za pomocą dalmierza laserowego oraz busoli.
 

  • zestawienie danych – dane uzyskane podczas pomiarów w terenie zapisywane są w programach MS Word i Excel. Umożliwia to sprawniejsze analizowanie danych.

 

  • opracowanie mapy – mapa zostaje opracowana w programie AutoCAD na aktualnym podkładzie geodezyjnym. Zleceniodawca otrzymuje wydruk oraz plik dxf.

 

  • dokumentacja fotograficzna - dla całego terenu wykonywane są zdjęcia 360 °/wirtualny spacer/ oraz zdjęcia drzew charakterystycznych /szlachetnych, o złym stanie sanitarnym itp./

*na życzenie: projekty nasadzeń zastępczych