Dla kogo projekt ogrodu ?

Posiadasz przydomowy ogród, działkę, większy teren i chciałbyś go zagospodarować? Nie masz ochoty lub czasu by zadbać o otoczenie wokół siebie? Dobrze trafiłeś. ProCentrum pomoże Ci w realizacji inwestycji. Zaprojektuję, wycenię i zrealizuję ogród Twoich marzeń.

Od czego zacząć ?

Napisz, zadzwoń lub umów się na spotkanie. Wspólnie wykreujemy nowy obraz Twojego ogrodu.

nastrój relaksu...ogród gry światła i cienia

„Ogród światła i cienia” jest ogrodem subtelnym, motywem przewodnim jest wykorzystanie światła i cienia. Jest to także ogród myśli, stworzony dla człowieka. Przedstawia nocny obraz. Emocje, niezliczone uczucia takie jak strach czy ciekawość, które towarzyszą nocy będą wysuwały się na plan pierwszy. Ale „Ogród światła i cienia” nie jest ogrodem ciemności. Jest to przestrzeń, gdzie iluminacja wyznacza idee, a z nimi romantyczną scenerię.

Podstawową funkcją „Ogród światła i cienia” oprócz funkcji estetyczno – wypoczynkowej jest zaprezentowanie różnych rodzajów cienia oraz ich analiza zmian względem pór roku, ilości nasłonecznienia, zmian wysokości itp. Projekt zakłada powstanie miejsca wypoczynkowego z ławkami wzdłuż cieku wodnego, woliery dla ptaków oraz domków dla motyli w centralnej części parku. W projekcie zastosowano większość roślin liściastych, kwitnących i przede wszystkim łatwych w utrzymaniu. Przeważać będzie roślinność naturalna, a nowo zaprojektowana sadzona będzie w gradiencie wysokości. Roślinność naturalna będzie stanowiła konkurencję dla roślin ozdobnych. Domki dla motyli będą miały za zadanie przywabienie jak największej ilości gatunków motyli. Staną się także ważnym pomostem pomiędzy ich siedliskami, oferując ogromne zasoby nektaru. Przy domkach dla motyli zaprojektowano dość specyficzną roślinność. Zapewni ona bazę nektarową oraz stworzy warunki dla rozwoju stadiów preimaginalnych motyli. Teren parku spełnia niemal wszystkie wymagania stawiane lokalizacji domków dla motyli. Funkcję wiatrochronu będzie stanowił budynek. Dodatkowo teren położony jest w obniżeniu oraz charakteryzuje się różnymi typami naturalnych siedlisk. Źródłem nektaru  a także bazą pokarmową dla motyli będą: Vicia L Wyka, Medicago L. Lucerna, Lotus L. Komonica, Trifolium L. Koniczyna. Szczawie są doskonałym wabikiem czerwończyków, rośliny krzyżowe – bielinków, baldaszkowe – pazi królowej. Pokrzywa jest rośliną żywicielską wielu gatunków rusałek: pokrzywnik, pawik, ceik, admirał, osetnik. Na większości terenu zostanie utrzymana łąka kwietna. Szczególną atrakcją będą także stanowiska z pachnącymi ziołami.