Dla kogo projekt ogrodu ?

Posiadasz przydomowy ogród, działkę, większy teren i chciałbyś go zagospodarować? Nie masz ochoty lub czasu by zadbać o otoczenie wokół siebie? Dobrze trafiłeś. ProCentrum pomoże Ci w realizacji inwestycji. Zaprojektuję, wycenię i zrealizuję ogród Twoich marzeń.

Od czego zacząć ?

Napisz, zadzwoń lub umów się na spotkanie. Wspólnie wykreujemy nowy obraz Twojego ogrodu.

Oferta - konsultacje, projektowanie i zakładanie ogrodów

projekty ogrodów, Olsztyn

 

 

Projektowanie i zakładanie ogrodów:

Projektowanie ogrodów przydomowych, zimowych, ogrodów na dachach. Projekty terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej: parki, zieleńce, bulwary, promenady, zieleń izolacyjna

OFERTA:
 • prowadzenie szkoleń z profesjonalnej pielęgnacji terenów zieleni/doświadczenie ze współpracy z CE w Kętrzynie, Biskupcu
 • kosztorysy ofertowe do zamówień publicznych
 • projekty ogrodów przydomowych, zimowych, ogrodów na dachach
 • projekty terenów sportowych, skate-parków, pól golfowych
 • projekty terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej: parki, zieleńce, bulwary, promenady, zieleń izolacyjna
 • projekty terenów zieleni miejskiej o ograniczonej dostępności: ogrody dydaktyczne, botaniczne, wystawowe, etnograficzne, cmentarze
 • projekty terenów zieleni towarzyszącej: zieleń osiedlowa, place gier i zabaw, projekty placów zabaw, zgodne z wytycznymi programu Radosna Szkoła,  zieleń przy przedszkolach, szkołach, obiektach służby zdrowia, obiektach sakralnych, kulturalno-społecznych, budynkach biurowych, hotelach
 • projekty zagospodarowania terenów produkcyjnych
 • projekty zagospodarowania terenów agroturystycznych
 • nadzór i realizacja inwestycji
 • cięcie i kształtowanie form roślinnych zgodnie z życzeniem i fantazją klienta
 • zakładanie ogrodów,urządzanie ogrodów, terenów zielonych, usługi ogrodnicze/współpraca z rodzinną firmą wykonawczą
 • pielęgnacja zieleni/współpraca z rodzinną firmą wykonawczą
 • automatyczne i komputerowe systemy nawadniające, projekty nawodnienia
 • nawierzchnie w ogrodzie, projekty nawierzchni
 • oświetlenie w ogrodzie, projekty oświetlenia
 • kamień w ogrodzie, drewno w ogrodzie,

      Gwarantuję rozsądne ceny oraz szybkie i solidne opracowanie projektów.

      OFERTA PROJEKTOWA:
 • inwentaryzacja dendrologiczna, waloryzacja terenu
 • gospodarka zielenią
 • koncepcja zagospodarowania terenu, wariantowe rozwiązania
 • projekt wykonawczy - projekt szaty roślinnej wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi poszczególnych gatunków roślin
 • projekt ciągów komunikacyjnych, nawierzchni, małej architektury, zbiorników wodnych/ współpraca z budowlańcem  o uprawnieniach budowlanych wykonawczych:  kierownik budowy – w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
 • projekt nawodnienia
 • projekt zacienienia ogrodu
 • projekt oświetlenia
 • wizualizacje wybranych fragmentów projektu lub jego całości
 • kosztorys wykonawczy ogrodu/ współpraca z firmą wykonawczą

 

Konsultacje i doradztwo:

 

 • fachowe doradztwo i porady projektowe w zakresie doboru szaty roślinnej
 • konsultacje w zakresie projektowania i przebudowy ogrodów
 • doradztwo w zakresie pielęgnacji roślin np. przycinanie, nawożenie, ocena stanu rośliny, choroby i szkodniki
 • pomoc przy zakupie roślin, oferujemy: sprawdzone źródła, niskie ceny, dostępność niespotykanych gatunków

 

Ekspertyzy krajobrazowe:

 

 • ocena wartości krajobrazu
 • opinie o stanie zdrowotnym drzew
 • programy funkcjonalno - użytkowe w zakresie zieleni

Etapy opracowania oceny eksperckiej:

 • Przeprowadzenie analiz i ocena
 • Opracowanie raportu
Raport będący wynikiem analizy zawiera wnioski dotyczące:

 • rodzaju błędów, jakie pojawią się i ich wpływ na realizację założonych celów
 • zastosowanych rozwiązań, które zasługują na uznanie i dorównują standardom i wymogom
 • wskazanie materiałów spełniających wymagania dostępności np. dla osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa użytkowników

Koszt analizy i opracowania oceny eksperckiej ustalany jest indywidualnie.

 

Szkolenia, kursy, warsztaty:

 

 • prowadzenie szkoleń, zajęć praktycznych oraz teoretycznych z zakresu obsługi terenów zieleni (projektowania, zakładania i pielęgnacji).
 • organizacja kursów projektowania ogrodów

Kurs otwiera możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu projektowania zieleni. Zaletą kursu jest sprawdzenie wiedzy w praktyce, poznanie technik zakładania ogrodów, trawników, układania nawierzchni itp.

Główna tematyka kursu:

 • funkcje zieleni, ogrodów,
 • projektowanie
 • dobór materiału roślinnego,
 • elementy ogrodów
 • zakładanie ogrodów,
 • pielęgnacja ogrodów,
 • charakterystyka klientów i sztuka komunikacji,

Kurs jest połączeniem wykładów ilustrowanych zdjęciami, ćwiczeń i korekt projektów